Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

Jeżeli metody niechemicznego zwalczania szkodników okażą się niewystarczające, a zagęszczenie populacji szkodnika, przy którym wartość spodziewanej straty w plonie jest wyższa od łącznych kosztów zabiegu wówczas konieczne jest skorzystanie ze sposobów chemicznych. Podstawą do ich wykonania jest monitoring występowania danego gatunku w uprawie, który przeprowadza się w oparciu o odpowiednie pułapki zwabiające szkodnika, kolorowe tablice lepowe lub tez bezpośrednie obserwacje roślin pod kątem obecności danego gatunku lub uszkodzeń, jakie powoduje.

Aktualna ochrona kukurydzy przed szkodnikami jest trudna, w skutek bardzo małego asortymentu środków ochrony roślin. Sytuacja taka uniemożliwia naprzemienne stosowanie preparatów z różnych grup chemicznych, co jest niezmiernie ważne w celu zapobiegnięcia procesowi uodparniania się szkodników na zawarte w nich substancje aktywne.

Tabela progi ekonomicznej szkodliwości szkodników kukurydzy.

Szkodnik

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

drutowce

Przed siewem (BBCH 00)

2-8 larw na 1m2

lenie

Po wschodach (od BBCH 10)

10 larw na 1 m2

mszyce

Od kwitnienia (od BBCH 61)

300 mszyc na 1 roślinie

omacnica prosowianka

Faza wiechowania 
(BBCH 51-59)

6-8 złóż jaj na 100 roślinach lub gdy w poprzednim roku było uszkodzone 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno lub 30-40% uszkodzonych roślin uprawianych na kiszonkę i CCM

ploniarka zbożówka

Od wschodów do 4 liści 
(BBCH 10-14)

1 larwa na 1 roślinę lub uszkodzenie 15% roślin

rolnice

Wschody (BBCH 10-14)

1 gąsienica na 2m2 pola

Stadium 5-6 liści 
(BBCH 15-16)

1-2 gąsienice po III wylince na 1m2 uprawy