Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia

Celem zwalczania chwastów w integrowanej ochronie powinno być kierowanie nasileniem ich występowania, a nie dążenie do całkowitego usunięcia z pól. Chwasty występujące w niewielkim nasileniu nie mają szkodliwego wpływu na plon jęczmienia. O zachwaszczeniu mówimy wówczas, gdy występują licznie i stanowią zagrożenie dla rośliny uprawnej. Przekraczając próg szkodliwości, bezpośrednio wpływają na obniżenie i pogorszenie jakości plonu lub pośrednio przez negatywną zmianę mikroklimatu w łanie, stwarzając korzystne warunki dla rozwoju patogenów grzybowych, opóźniają termin zbioru ziarna, wydłużają czas pracy maszyn oraz zmniejszają ich precyzję.