Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Prawidłowo przeprowadzana agrotechnika w uprawie pszenżyta stanowi ważny element ograniczający rozwój populacji wielu szkodników, szczególnie na poziomie stadiów larwalnych i poczwarkowych. Decydujące znaczenie w tej metodzie odgrywają pożniwne uprawki (wówczas, kiedy używa się aktywnych agregatów, brony talerzowe i wirnikowe) prawidłowy płodozmian, elastyczność terminu siewu, zrównoważone nawożenie.

METODY I SPOSOBY OCHRONY PSZENŻYTA PRZED SZKODNIKAMI

szkodnik

metody i sposoby ochrony

Lednica zbożowa i żółwinek zbożowy

Prawidłowy płodozmian, poprawna agrotechnika. Szybkie mechaniczne uprawki pożniwne niszczą owady w szczątkach roślin. Wczesny wysiew odmian pszenżyta.

łokaś garbatek

Poprawna agrotechnika, zabiegi pożniwne, zwiększenie normy wysiewu i wczesny siew pszenżyta.

Miniarki

Mechaniczne uprawki pożniwne, głęboka orka, zrównoważone nawożenie NPK, ochrona pożytecznej entomofauny

Mszyce

Właściwy płodozmian, uprawa z dala od gospodarzy zimowych mszyc (zboża, czeremcha zwyczajna, dzikie róże), zrównoważone nawożenie azotowe, ochrona wrogów naturalnych mszyc, dobór odmian o wysokim stopniu pokrycia liści woskami powierzchniowymi

Nałanek kłosiec

Poprawna agrotechnika, mechaniczne uprawki pożniwne, dobór odmian o zbitym i zwartym kłosie

Niezmiarka paskowana

Wysiew odmian ozimych w późniejszym terminie, jare – możliwie jak najwcześniej, poprawna agrotechnika, zrównoważone nawożenie NPK, w okresie tuż przed kłoszeniem stosować niską dawkę azotu i magnezu, która wzmacnia rośliny i przyspiesza kłoszenie

Ploniarka zbożówka

Opóźnienie siewu pszenżyta, unikanie siewu roślin zbożowych po sobie i w pobliżu roślin trawiastych oraz kukurydzy, likwidowanie samosiewów zbóż poprzez mechaniczne zabiegi uprawowe

Pryszczarki kwiatowe

Właściwe zmianowanie, poprawna agrotechnika – uprawki pożniwne, głęboka orka, dobór odmian o zbitym (zwartym kłosie), ochrona entomofauny pożytecznej

Pryszczarek zbożowiec

Ograniczyć wysiew w regionach o dużej ilości opadów, prawidłowy płodozmian, wysiew odmian, które posiadają cechy ścisłego przylegania pochew liściowych do źdźbła

Skrzypionki

Prawidłowa agrotechnika oraz płodozmian, uprawki pożniwne niszczą larwy i poczwarki szkodnika, stosować zrównoważone nawożenie

Śmietka ozimówka

Prawidłowy płodozmian, głęboka orka, wczesny wysiew pszenżyta, zwiększone normy wysiewu

Wciornastki

Częste zmianowanie, zabiegi pożniwne, zrównoważone nawożenie, dobór odmian o zbitym kłosie i ściśle przylegającej pochwie liściowej

Źlebiarz pszeniczny

Poprawna agrotechnika, mechaniczne uprawki pożniwne, zwiększone nawożenie potasowe, dobór odmian o małej średnicy źdźbeł

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego 2011