Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

Próg ekonomicznej szkodliwości
Znajomość istniejących progów szkodliwości dla ważnych chorób jęczmienia jest niezbędna, gdy planowane jest wykonanie zabiegu opryskiwania przy użyciu fungicydu. Wartości progów mogą ulegać modyfikacjom, a jest to uzależnione od wielu czynników takich jak: pogoda, gleba, gęstość łanu. Jednym z nich jest również intensywność uprawy i oczekiwany potencjalny plon. Przy odmianach wysokoplonujących należy posługiwać się niższymi podanymi wartościami progowymi, gdy są one w zakresie „od-do” a gdy nie ma takiej możliwości, obniża się podawaną wartość progową.

Tabela orientacyjnych progów ekonomicznej szkodliwości dla ważniejszych chorób jęczmienia.

choroba

termin obserwacji

próg ekonomicznej szkodliwości

łamliwość źdźbła zbóż i traw

od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka

20-30% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

mączniak prawdziwy zbóż i traw

w fazie krzewienia

25-35% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba)

w fazie strzelania w źdźbło

10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

plamistość siatkowa

w fazie krzewienia

15-20% powierzchni liści z objawami choroby

w fazie strzelania w źdźbło

15-20% powierzchni liści z objawami choroby

rdza jęczmienia

w fazie krzewienia

 

10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia

w fazie strzelania w źdźbło

10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

rynchosporioza

w fazie krzewienia

 

15-20% powierzchni liści z objawami choroby

w fazie strzelania w źdźbło

15-20% powierzchni liści z objawami choroby

Pierwszym etapem ochrony chemicznej jest zaprawianie materiału siewnego. Zabieg ten umożliwia zwalczanie sprawców chorób przy pomocy niewielkiej ilości substancji aktywnej lub ich mieszanin. Nie powoduje to skutków negatywnych dla środowiska, a uniemożliwia rozwój grzybów i likwiduje źródło zakażenia. W konsekwencji prowadzi do ograniczenia zabiegu w formie oprysku w czasie wegetacji. Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych patogenów: sprawców głowni, zgorzeli siewek, a także pasiastości liści – nie ma poza zaprawianiem ziarna innych możliwości zlikwidowania choroby.

Podstawą do wykonania zabiegu opryskiwania jest etykieta – instrukcja stosowania, która mówi, jakie choroby można zwalczyć i jakie dawki fungicydu zastosować. W uprawie jęcz mion, w czasie wegetacji wykonuje się do 2 zabiegów. Nie należy zapominać o lustracji pól, której szczegółowe wykonanie powinno poprzedzić każdy wykonany zabieg. Tylko w sytuacji, gdy warunki sprzyjają epidemicznemu występowaniu chorób rozważać należy wykonanie zabiegu dodatkowego, którego zadaniem jest uniemożliwienie rozwoju sprawców fuzariozy kłosów. W jęczmieniu jarym przeznaczonym na cele browarniane, jak również na paszę, ochrona chemiczna ma uzupełnić pozostałe metody ochrony, aby ziarno było wolne od sprawców fuzariozy kłosów. Obecność grzybów rodzaju fuzarium źle wpływa na procesy słodowania.
W jęczmieniu ważne jest, by nie spóźnić się z wykonaniem zabiegu opryskiwania. Przy podejmowaniu decyzji o zwalczaniu należy posługiwać się fazami rozwojowymi i korzystać ze znajomości objawów chorób oraz biologii ich sprawców. Lepiej zabieg wykonać 1-2 dni za wcześnie niż z opóźnienie, ponieważ straty powodowane przez choroby są nieodwracalne.

Należy pamiętać, że uzyskanie wysokiej skuteczności stosowanych środków grzybobójczych zależy od warunków otoczenia, w tym temperatury. Zdecydowanie najlepiej stosować środki w temperaturach optymalnych. Uzyskuje się wtedy pełną skuteczność Zakres stosowania fungicydów wynosi od około 120C do 250C. W temperaturze powyżej 250C szybko odparowuje ciecz robocza na chronionych częściach roślin i może brakować czasu na pełne pobranie środka. W wysokich temperaturach istnieje również ryzyko poparzeń rośliny. Temperatury niższe o 120C nie pozwalają na pełne funkcjonowanie środków grzybobójczych zwierających jako substancję aktywną triazole. W niższych temperaturach dobrze i zadowalająco działają fungicydy należące do grupy chemicznej morfo lin czy strobiluryn. Nie stosuje się fungicydów, gdy w czasie wzrostu roślin notuje się temperatury ujemne lub w okolicach 00C.