Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda hodowlana

Integrowana ochrona pszenżyta przed sprawcami chorób jest w dużym stopniu zależna od odporności lub tolerancji zastosowanej odmiany. Dzięki chechom bardzo dużej odporności niektórych odmian pszenżyta na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną można całkowicie zrezygnować ze stosowania chemicznej ochrony w okresie wegetacji. W Liście Opisowej Odmian COBORU (Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych) podana jest charakterystyka odmianowa dla każdego gatunku zboża, co pozwala na odpowiedni dobór zgodnie z uwarunkowaniami plantacji. Stopień 9 w skali odporności oznacza, że odmiana ta jest całkowicie odporna. Skala odporności odmian jest określana dla większości sprawców chorób, liści i kłosa.

Przykłady odmian pszenżyta ozimego o podwyższonej odporności na poszczególne choroby:

choroby podstawy źdźbła: Bereniko, Borowik, Borwo, Fidelio, KWS Trisol, Pigmej, Pizarro, Maestezo, Tulus

mączniak prawdziwy: Agostino, Borowik, Pigmej, KWS Trisol, Pizarro, Maestezo, Tulus

rynchosporioza: Bereniko, Borwo, Fidelio, Pigmej, Pizarro, KWS Trisol, Maestezo

septorioza plew: Agostino, Bereniko, Borwo, Fidelio, Pizarro, Maestezo, Tulus

fuzarioza kłosa: Agostino, Bereniko, Borowik,  Borwo, Fidelio, Pigmej, Tulus

rdza brunatna: Agostino, Bereniko, Borowik,  Borwo, KWS Trisol, Maestezo, Pigmej, Pizarro, Tulus

Przykłady odmian pszenżyta jarego o podwyższonej odporności na poszczególne choroby:

choroby podstawy źdźbła: Andrus, Mieszko, Nagano

mączniak prawdziwy: Mieszko, Milkaro, Nagano

rynchosporioza: Dublet, Matejko, Nagano

septorioza plew: Andrus, Dublet, Mieszko, Milkaro

fuzarioza kłosa: Andrus

rdza brunatna: Andrus, Dublet, Matejko, Milkaro