Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

Użycie insektycydów w zwalczaniu szkodników jest niezbędne i wskazane dopiero wtedy, kiedy zawiodą wszystkie zastosowane metody o charakterze profilaktycznym, a nasilenie i występowanie wyrządzonych szkód przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości. Właściwa lustracja pól pozwala zastosować interwencyjny zabieg chemicznego zwalczania dobranym odpowiednia insektycydem do rzeczywistego obszaru zagrożenia przez szkodniki.
Próg ekonomicznej szkodliwości określa, kiedy stosowanie chemicznej ochrony rośliny staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty chemicznego zwalczania.
Progi szkodliwości są wartościami orientacyjnymi i zależą od warunków klimatycznych, agrotechnicznych, nawożenia, ochrony roślin oraz wielu innych czynników środowiskowych.

Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów pszenżyta.

szkodnik

termin obserwacji

próg szkodliwości

Łokaś garbatek

Jesień – wschody do przerwania wegetacji

1-2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2

Wiosna – początek wegetacji

3-5 larw lub 8-10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

Mszyce zbożowe

Kłoszene lub zaraz po wykłoszeniu

5 mszyc na 1 kłosie

Nałanek kłosiec

Kwitnienie i formowanie ziarna

3-5 chrząszczy na 1m2
 lub 5 pędraków na 1m2

Niezmiarka paskowana

Jesienią

1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł

Paciornica pszeniczanka

Kłoszenie

5-10 owadów na 1 kłosie

Ploniarka zbożówka

Wiosenne krzewienie

6 larw na 100 roślinach

Pryszczarek pszeniczny

Kłoszenie

8 larw na 1 kłosie

Pryszczarek zbożowiec

Wyrzucenie liścia flagowego

15 jaj na 1 źdźble

Skrzypionki zbożowe

Wyrzucanie liścia flagowego

1 larwa na źdźble

Śmietka ozimówka

Na wiosnę

10 roślin uszkodzonych
na 30 badanych
lub 80 larw na 1m2

Wciornastek pszenicznik

Strzelanie w źdźbło

10 larw na źdźbło

Do pełni kwitnienia

5-10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie

Wypełnianie ziarna

40-50 larw na 1 kłosie

Źlebiarz pszeniczny

Kłoszenie

4 owady na 1 m2
 
lub 32 larwy na 1 m2
lub 1 larwa na 12 źdźbeł

Żółwinki zbożowe

Wzrost i krzewienie na wiosnę

2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

Formowanie ziarna, dojrzałość mleczna

2 larwy na 1 m2

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego 2011

Wybór środka chemicznego
Stosowanie selektywnych chemicznych środków ochrony roślin jest obecnie podstawową metodą ochrony upraw przed agrofagami.
Podstawowym czynnikiem determinującym wybór środka chemicznego jest temperatura, w której działa najskuteczniej oraz okres karencji i prewencji.
Ponadto prawidłowo dobrana dawka środka ochrony roślin, odpowiednie przygotowanie cieczy użytkowej i właściwie wykonany zabieg opryskiwania roślin mogą decydować o skuteczności zabiegu.
Trzeba mieć na uwadze, że wykonując zabiegi chemicznego zwalczania owadów należy stosować insektycydy z różnych grup chemicznych przemiennie, aby w wyniki stosowania jednego preparatu nie doprowadzić do wykształcenia się odporności szkodnika.