Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Agrotechnika to ważny element prawidłowo prowadzonej ochrony upraw jęczmienia przed agrofagami. Uprawa roli, nawożenie, mechaniczne zwalczanie chwastów, likwidowanie resztek pożniwnych, prawidłowy płodozmian, terminowy zbiór to metody stosowane od lat w praktyce rolniczej ograniczające występowanie liczebności szkodników.

Metody i sposoby ochrony jęczmienia przed szkodnikami.

szkodnik

metody i sposoby ochrony

drutowce

zabiegi uprawowe, wczesny siew ziarna, zwiększenie wysiewu ziarna

lenie

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu ziarna, opryskiwanie roślin i gleby

łokaś garbatek

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zwiększenie normy wysiewu ziarna, wczesny siew ziarna, opryskiwanie roślin i gleby

miniarki

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, opryskiwanie roślin

mszyce

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin selektywnymi insektycydami zwłaszcza brzegów plantacji

nicienie

zabiegi uprawowe, prawidowy płodozmian, 5 letnia przerwa w uprawie, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych

niezmiarka paskowana

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew zbóż ozimych, zboża jare – odmiany szybko rosnące i wcześnie kłoszące się, zwiększenie normy wysiewu ziarna, opryskiwanie roślin

pędraki

podorywki, talerzowanie, orka, niszczenie chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna

pryszczarki

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie, opryskiwanie roślin zwłaszcza na brzegu plantacji selektywnymi insektycydami

rolnice

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych oraz krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew ziarna, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, zwiększenie nawożenia, opryskiwanie roślin i gleby

skoczek sześciorek

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wysiew odmian wczesnych, zwiększenie nawożenia, opryskiwanie roślin zwłaszcza na brzegu plantacji

skrzypionki

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie, opryskiwanie roślin zwłaszcza na brzegu plantacji

ślimaki

Podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli, wapnowanie gleby, niszczenie chwastów, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych oraz krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny i głębszy siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu ziarna, moluskocydy

śmietka ozimówka

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu ziarna, opryskiwanie roślin

wciornastki

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie, opryskiwanie roślin

zwójki

zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zwiększenie nawożenia azotowego, opryskiwanie roślin

Źródło:Integrowana produkcja jęczmienia ozimego i jarego 2010