Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Chemiczne odchwaszczanie jęczmienia ozimego

Chwasty w jęczmieniu ozimym należy zacząć zwalczać już jesienią. Często przyczyną zaniechania wykonania tego zabiegu jest obawa przed poniesionymi i niewykorzystanymi nakładami na herbicydy oraz kłopotami ze stanowiskiem pod rośliny następcze w przypadku wymarznięcia plantacji. Do zaorania plantacji wiosną dochodzi stosunkowo rzadko a jeśli nawet zajdzie taka potrzeba, to pole jest wolne od chwastów w skutek działania herbicydu. Na polu tym posiać można zboża lub niektóre rośliny jare, ograniczając koszty na kontynuację zabiegów zwalczających chwasty.
Zaletą wykonania zabiegów w terminie jesiennym jest zapobieganie niekorzystnemu działaniu niskich temperatur podczas zimy. Na nieodchwaszczanych plantacjach jęczmienia ozimego, wczesną wiosną można zauważyć znaczną liczbę zaawansowanych w rozwoju zahartowanych chwastów, pochodzących ze wschodów jesiennych. Głównie są to chwasty zimujące. Znaczna ilość wody z roztopów i opadów wiosennych stanowi często przeszkodę i utrudnia wjazd na pole i wykonanie zabiegów w optymalnym terminie. Chwasty natomiast nieprzerwanie rosną, osiągając fazy coraz trudniejsze do zwalczania. W takich warunkach zdarza się, że w celu uzyskania pożądanego efektu chwastobójczego trzeba stosować herbicydy w najwyższych zalecanych dawkach, co nie jest zgodne z założeniami integrowanej ochrony albo bardziej skuteczne – ale droższe. Pamiętać należy, że najwyższe dawki nie zawsze dają gwarancję zniszczenia wszystkich zaawansowanych w rozwoju gatunków chwastów. Niejednokrotnie zdarza się, że szybko rosnący jęczmień osiąga tak zaawansowaną fazę rozwojową, że stanowi barierę ograniczającą stosowanie wielu środków chwastobójczych. W roślinie tej, do fazy początku liścia flagowego można stosować jedną substancję aktywną – fluoksypyr.
W praktyce należy przyjąć, że wysokie plony dobrej jakości uzyskuje się po wykonaniu dwóch zabiegów, podstawowego jesienią i korekcyjnego wiosną. Po zabiegach jesiennych, należy zwalczać chwasty pochodzące jedynie ze wschodów wiosennych. W tym czasie nie ma już problemu z wjazdem na pole i zniszczeniem ich w fazie wzrostu, najbardziej wrażliwej na herbicydy.
Jesienne zabiegi odchwaszczania można rozpocząć już bezpośrednio po siewie lub wykonać je nalistnie w różnych fazach rozwojowych jęczmienia. Brak chwastów podczas zabiegu doglebowego utrudnia wybór odpowiedniego środka. Pomocna w takich przypadkach jest informacja na temat przedplonu oraz wiedza na temat występujących gatunków chwastów. Wybór herbicydów do zabiegów nalistnych wymaga umiejętności rozpoznania chwastów. W tym przypadku termin jesienny można powiedzieć, że jest trudniejszy od wiosennego, gdyż podjęcie decyzji przypada w terminie, gdy chwasty są bardzo młode, często w fazie siewki i są trudne do rozpoznania.

Bez względu na to czy wykonano zabieg jesienny czy też nie, wiosną jest konieczna bardzo wczesna lustracja pól. Podczas jej wykonywania należy określić fazy rozwojowe oraz skład gatunkowy chwastów. Analiza ta zadecyduje o wyborze herbicydu, wysokości dawki i terminie zabiegu. Należy wziąć pod uwagę, że chwasty, które wzeszły jesienią i przezimowały są wiosną zdecydowanie bardziej odporne na herbicydy niż chwasty znajdujące się w takich samych fazach rozwojowych, których wschody nastąpiły wiosną. Do zniszczenia zahartowanych chwastów wymagane jest zastosowanie mieszanin herbicydowych lub użycie najwyższych z zalecanych dawek, co nie jest działaniem proekologicznym przy tym znacznie podnoszącym koszty zabiegu.

Pamiętajmy, że zabiegi nalistne należy zawsze wykonywać na suche rośliny. Dawki niektórych herbicydów podawane są w zakresie „od – do”. Wyższe dawki herbicydów doglebowych należy stosować na glebach ciężkich, natomiast preparatów nalistnych na chwasty nieco przekraczające fazę wrażliwości, podczas niesprzyjających warunków klimatycznych tj. niskiej temperatury, wilgotności powietrza, suszy oraz gdy na polu znajduje się znaczna liczba chwastów średnio wrażliwych.

Wybór herbicydów oraz możliwość stosowania różnych mieszanin pozwala na ograniczanie każdego typu zachwaszczenia. Pozostaje tylko odpowiednio je dobrać.