Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony kukurydzy jest agrotechnika. Do profilaktycznych sposobów należy zaliczyć płodozmian oraz izolację przestrzenną, która znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania takich szkodników jak omacnica prosowianka i ploniarka zbożówka.

Usuwanie z pól chwastów oraz ich resztek pożniwnych ogranicza występowanie omacnicy prosowianki oraz rolnic. Ważna jest prawidłowa orka i podorywka. Praktyka oraz liczne doświadczenia wykazują, że ze względów fitosanitarnych kukurydzy nie można uprawiać na tym samym polu częściej niż raz na cztery lata.

Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, dobór właściwego mieszańca, zbilansowane nawożenie, optymalna obsada, dość wczesny termin siewu oraz wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjają szybszemu wzrostowi roślin, które tym samym stają się bardziej tolerancyjne na słabsze uszkodzenia powodowane przez larwy ploniarki zbożówki, mszyc, przylżeńców i innych szkodników.

Po zbiorze kukurydzy słomę należy nisko skosić i pociąć na drobne części. Bezpośrednio po zbiorze należy zastosować rozdrabniacz resztek ścierni, który niszczy znaczną ilość gąsienic omacnicy prosowianki. Następnie resztki pożniwne należy głęboko przyorać, by pozostałe gąsienice nie mogły wydostać się na powierzchnię gleby. Jeżeli plony kukurydzy są silnie zagrożone przez szkodniki, należy podjąć decyzję o ich chemicznym zwalczaniu.

Tabela Metod i sposobów ochrony kukurydzy przed szkodnikami.

Szkodnik

Metody i sposoby ochrony

Błyszczka jarzynówka

wczesna i głęboka orka jesienna, wiosenne zwalczanie chwastów komosowatych, przedsiewne zaprawianie ziarna

Drutowce

agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, orka, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, zwiększanie normy wysiewu ziarna, granulaty, przedsiewne zaprawianie ziarna

Lenie

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu

Mszyce

izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie, zaprawianie ziarna, opryskiwanie roślin selektywnymi insektycydami zwłaszcza brzegów plantacji

Omacnica prosowianka

agrotechnika, płodozmian, wczesny zbiór, rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych bezpośrednio po zbiorze, niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów – szczególnie o grubych łodygach, głęboka orka jesienna, wiosenne talerzowanie, zrównoważone nawożenie azotem, uprawa odmian mniej podatnych, granulaty, opryskiwanie roślin

Pędraki

agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, orka, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, zwiększanie normy wysiewu ziarna, granulaty, przedsiewne zaprawianie ziarna

Ploniarka zbożówka

wczesny siew, podorywka, przedsiewne zaprawianie ziarna, stosowanie granulatów podczas siewu (na terenie masowego występowania ploniarki i szkodników glebowych), opryskiwanie roślin

Rolnice

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych oraz krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew ziarna, zwalczanie chwastów, zwiększenie wysiewu ziarna, zwiększenie nawożenia, opryskiwanie gleby i roślin, granulaty

Skrzypionki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie

Zachodnia kukurydzianka stonka korzeniowa

agrotechnika, płodozmian, dobór odmian o rozbudowanym systemie korzeniowym, wczesny siew, rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych bezpośrednio po zbiorze, niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów, głęboka orka jesienna, przedsiewne zaprawianie ziarna, opryskiwanie roślin

Ślimaki

agrotechnika, podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli, wapnowanie gleby, niszczenie chwastów, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych oraz krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny i głębszy siew ziarna, zwiększenie wysiewu ziarna, usuwanie resztek roślinnych z pól po zbiorach, wykaszanie traw, uprawa mniej wrażliwych odmian

Śmietka kiełkówka

wczesne przygotowanie gleby pod siew, wczesny siew ziarna, zwiększenie wysiewu ziarna, niszczenie i usuwanie chwastów, dokładne przyoranie obornika

Wciornastki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie, orka zimowa, wykaszanie traw i chwastów na miedzach i nieużytkach rolniczych

Zwójki

agrotechnika, izolacja przestrzenna, podorywka, wczesne głęboka orka, usuwanie chwastów, właściwe nawożenie mineralne, zmianowanie roślin, wczesny zbiór

Zmienniki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zwiększone nawożenie azotowe, przedsiewne zaprawianie ziarna

Urazek kukurydziany

Zabiegi pielęgnacyjne na polach, usuwanie z okolic upraw i niszczenie uszkodzonych oraz przejrzałych owoców i warzyw, na których rozwijają się larwy szkodnika, zbiory zaraz po osiągnięciu pełnej dojrzałości, a następnie szybkie zaoranie pola