Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia

Działania profilaktyczne ułatwiają ochronę plantacji przed chwastami, ale nie zastąpią one bezpośrednich metod zwalczania zachwaszczenia. Ochrona rzepaku przed zachwaszczeniem jest jednym z najistotniejszych czynników zapewniających uzyskanie wysokiego i dobrego jakościowo plonu. Najbardziej skutecznym sposobem tej ochrony jest integrowane zwalczanie chwastów, które polega na połączeniu różnych metod ograniczania ich występowania.