Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Chemiczne odchwaszczanie rzepaku

Najbardziej skutecznym sposobem ochrony plantacji rzepaku przed chwastami jest stosowanie herbicydów. Warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów jest dobór środka chemicznego odpowiednio do struktury zachwaszczenia plantacji oraz terminowe wykonanie zabiegu.

W uprawach rzepaku ozimego możemy stosować herbicydy doglebowe przed wschodami rzepaku (przed siewem lub po siewie) albo dolistne jesienią po wschodach chwastów i rzepaku. Pamiętać należy, że preparaty doglebowe działają skutecznie tylko w środowisku wilgotnym. Zabieg wykonany na gleby przesuszone, z każdym dniem traci na swym efektywnym działaniu a substancja aktywna bardzo wolno ulega rozkładowi.

Zwalczanie chwastów w okresie od założenia plantacji do końca wegetacji jesienią jest o tyle istotne, że rzepak jest w tym okresie najbardziej wrażliwy na konkurencyjne oddziaływanie chwastów, a niezwalczone chwasty mogą być powodem gorszego przezimowania rzepaku z uwagi na słabszą kondycję rzepaku rosnącego w takich warunkach oraz możliwość zbyt wysokiego wyniesienia stożka wzrostu ponad powierzchnię gleby z powodu zacieniania roślin przez chwasty.

Jeżeli nie zastosowano herbicydów jesienią – to można wykonać zabieg wiosną, jednakże skuteczność takiego zabiegu w stosunku do chwastów, które skiełkowały już jesienią może być niedostateczna z powodu mniejszej wrażliwości na herbicydy – chwasty są wtedy w starszych fazach rozwojowych.