Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania szkodników

Szkodniki kukurydzy stanowią zaraz po chwastach najważniejsze zagrożenie dla wysokości plonów kukurydzy. Ponadto powodowane przez nich uszkodzenia są miejscem, przez które wnikają do wnętrza roślin sprawcy chorób kukurydzy, które dodatkowo pogłębiają obraz uszkodzeń, a ponadto znacznie pogarszają jakość plonu.