Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

W integrowanej ochronie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku stosowania zapraw nasiennych do gleby wprowadza się bardzo niewielkie ilości substancji aktywnej, a w fungicydach do opryskiwania zaleca się aby zabieg wykonywać gdy istnieje taka konieczność.
W momencie wystąpienia zagrożenia ze strony sprawców chorób ważnym krokiem w integrowanej ochronie jest podjęcie decyzji o ewentualnym zastosowaniu ochrony chemicznej. Istotna w tym przypadku jest znajomość symptomów chorób powodowanych przez grzyby, ich biologii, progów szkodliwości i zagrożenia jakie mogą powodować. Znajomość progów szkodliwości jest przydatna w podejmowaniu decyzji co do potrzeby zwalczania patogenów.
W przypadku patogenów porażających rzepak w okresie jesieni i bardzo wczesnej wiosny: sprawców suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni i cylindrospirozy zaleca się wykonanie zabiegu jesiennego. Zezwala na to stosowanie niższych zarejestrowanych dawek, a skuteczność zabiegu nie ustępuje skuteczności środków zastosowanych później w dawkach wyższych.
Dodatkową zaletą jesiennego stosowania zabiegów opryskiwania roślin jest to, że wiele grzybów wywołujących choroby infekuje rzepak już w okresie jesiennym, gdy nie są jeszcze widoczne objawy chorobowe. Zabiegi wykonywane w zaawansowanych fazach rozwojowych powinno się stosować tylko w razie konieczności.

 

Progi ekonomicznej szkodliwości i szacunkowe straty w plonie nasion powodowane przez najważniejszych sprawców chorób rzepaku.

Choroby rzepaku

Próg szkodliwości (% roślin porażonych)

Straty w plonie nasion w %

Sucha zgnilizna kapustnych

10-20

20-50

Zgnilizna twardzikowa

Pierwsze oznaki choroby (1% roślin)
1-5 apotecjów/1m
2

20-60

Cylindrosporioza

10-20

15-20

Czerń krzyżowych

10-30

15-20

Szara pleśń

10-30

10-15