Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania sprawców chorób w jęczmieniu

Integracja wszystkich dostępnych metod w ochronie jęczmienia przed sprawcami chorób to najlepszy sposób, aby ograniczyć obecność grzybów chorobotwórczych do minimum. W integrowanej metodzie ochrony korzysta się z między innymi z takich metod jak: agrotechniczna, hodowlana, a uzupełnia zastosowaniem metody chemicznej. Pierwszeństwo w integrowanej ochronie mają niechemiczne metody zwalczania, natomiast dzięki metodzie chemicznej uzyskuje się ostateczny efekt połączenia wymienionych metod, który pozwala na pozostawienie niewielkiej ilości grzybów chorobotwórczych niepowodujących strat w plonowania jęczmienia o znaczeniu gospodarczym.
Aby walczyć ze sprawcami chorób, obok znajomości zagrożenia gospodarczego i warunków, które sprzyjają rozwojowi chorób potrzebna jest znajomość objawów, które te grzyby powodują na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, kłosach. Taka wiedza daje możliwość wyboru odpowiednich metod zwalczania i pozwala świadomie zwalczać konkretnego sprawcę choroby a wczesne stwierdzenie objawów powodowanych przez grzyby umożliwia szybkie ograniczenie choroby.