Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania sprawców chorób w pszenżycie

Integrowana ochrona roślin uprawnych przed chorobami polega na połączeniu wszystkich metod chemicznych i niechemicznych w ograniczaniu porażenia przez grzyby patogeniczne. Metody niechemiczne opierają się na wykorzystaniu odpowiedniej agrotechniki, doborze odmian odpornych lub mniej wrażliwych na choroby, prawidłowym rozpoznawaniu chorób we właściwych stadiach rozwojowych i znajomości warunków sprzyjających występowaniu chorób.