Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony upraw rzepaku jest agrotechnika. Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie: unikanie uprawy rzepaku po rzepaku lub innych roślinach krzyżowych i przestrzeganie dostatecznie dużej izolacji przestrzennej między tegoroczną i ubiegłoroczną plantacją rzepaku znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników takich jak: chowacz brukwiaczek, pryszczarek kapustnik.
Usuwanie z pól chwastów i ich resztek ogranicza występowanie tantnisia krzyżowiaczka oraz rolnic. Badania wykazują, że ze względów fitosanitarnych rzepaku nie można uprawiać na tym samym polu częściej niż co 4 lata.
Pamiętać należy o prawidłowej orce i podorywce.
Z punktu widzenia ochrony roślin najlepszymi przedplonami dla rzepaku są wieloletnie rośliny motylkowe takie jak np. lucerna.

 

TABELA METODY I SPOSBY OCHRONY RZEPAKU

Szkodnik

Metody i sposoby ochrony

Bielinki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, opryskiwanie roślin

Chowacz brukwiaczek

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiew odmian późno wznawiających wegetację wiosenną, opryskiwanie roślin

Chowacz czterozębny

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiew odmian późno wznawiających wegetację wiosenną, opryskiwanie roślin

Chowacz galasówek

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny wysiew nasion, zaprawianie nasion

Chowacz podobnik

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiew odmian późno zakwitających, opryskiwanie roślin

Drutowce

agrotechnika, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, granulaty

Gnatarz rzepakowiec

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin i gleby

Miniarka kapuścianka

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin

Mszyca kapuściana

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin

Nicienie

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, granulaty

Pchełka rzepakowa

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin

Pchełki ziemne

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin

Pędraki

agrotechnika, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, granulaty

Pryszczarek kapustnik

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiew odmian poźno zakwitających, opryskiwanie roślin

Rolnice

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, opryskiwanie roślin i gleby, granulaty

Słodyszek rzepakowy

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosną, wysiew odmian wcześnie zakwitających, opryskiwanie roślin

Ślimaki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, granulaty

Śmietka kapuściana

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin

Tantniś krzyżowiaczek

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, opryskiwanie roślin

Wciornastki

izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, opryskiwanie roślin

Gryzonie

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, metody biologiczne i chemiczne

Zwierzęta łowne i ptaki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion, odstraszanie – metody mechaniczne i chemiczne