Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda hodowlana

Jedną z podstawowych metod ograniczenia wysokości strat spowodowanych przez agrofagi jest dobór do uprawy mieszańców kukurydzy mniej podatnych na szkodniki. Najodporniejsze odmiany są 2-3 krotnie słabiej uszkadzane przez szkodniki w porównaniu z najwrażliwszymi.