Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

O opłacalności zabiegu chemicznego zwalczania szkodników decyduje nie tylko skuteczność działania insektycydu oraz właściwe ustalony termin zabiegu, ale również prawidłowo określona liczebność progowa szkodników na plantacji. Wartość progowa powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji, czy zabieg chemiczny jest konieczny, czy można z niego zrezygnować oraz czy koszt zabiegu jest mniejszy od przewidywanej wartości szkodliwości. Progi szkodliwości są wartościami orientacyjnymi i zależą od warunków klimatycznych, agrotechnicznych, nawożenia, ochrony roślin oraz wielu innych czynników środowiskowych.

Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów pszenicy.

szkodnik

termin obserwacji

próg szkodliwości

Drutowce

Przed siewem

10-20 larw na 1m2

Łokaś garbatek

Jesień – wschody do przerwania wegetacji

1-2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2

Wiosna – początek wegetacji

3-5 larw lub 8-10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

Mszyce zbożowe

Kłoszene lub zaraz po wykłoszeniu

5 mszyc na 1 kłosie

Niezmiarka paskowana

jesienią

1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł

Ploniarka zbożówka

Wiosenne krzewienie

6 larw na 100 roślinach

Rolnica zbożówka

Przed siewem

6-8 gąsienic na 1 m2

Skoczek sześciorek

Od strzelania w źdźbło

Skrzypionki zbożowe

Wyrzucanie liścia flagowego

1 larwa na źdźble

Ślimaki

Wschody roślin

2 ślimaki w 1 pułapce

Wciornastek pszenicznik

Strzelanie w źdźbło

10 larw na źdźbło

Do pełni kwitnienia

5-10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie

Wypełnianie ziarna

40-50 larw na 1 kłosie

Źlebiarz pszeniczny

Kłoszenie

4 owady na 1 m2 lub 32 larwy na 1 m2 lub 1 larwa na 12 źdźbeł

Żółwinki

Wzrost i krzewienie na wiosnę

2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

Formowanie ziarna, dojrzałość mleczna

2 larwy na 1 m2