Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Wykonując prawidłowo zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne powoduje się zmniejszenie lub eliminację czynnika chorobotwórczego. W metodzie tej duże znaczenie mają płodozmian, nawożenie. Ważny też jest termin siewu, właściwa obsada, ilość wysiewanego ziarna na m2 i odległość między ziarniakami w rzędzie. W przypadku zbyt gęstego siewu rośliny są w większym stopniu narażone na uszkodzenia i porażenie powodowane przez mączniaka prawdziwego. Z kolei zbyt rzadki siew sprzyja zachwaszczeniu się plantacji. Gęstość siewu należy ustalić na podstawie masy tysiąca nasion, uwzględniając czynnik odmianowy, stanowisko i termin siewu. Przyjmuje się, że na 1 m2 należy wysiać od 300 do 400 ziarniaków.

Odpowiedni termin zbioru również wpływa na obecność grzybów w plonie, na słomie lub ścierni. Wymienione działania, które wykonuje się w metodzie agrotechnicznej pozwalają w dużym stopniu zmniejszyć niebezpieczeństwo występowania chorób powodowanych przez grzyby.

Stosowanie materiału siewnego wolnego od grzybów, na którym lub wewnątrz którego mogą się one przenosić, zapobiega występowaniu chorób takich jak: głownia pyląca, Głownia zwarta, pasiastość liści, fuzaryjna zgorzel siewek, sporysz zbóż czy plamistość siatkowa. Zdrowe ziarno od początku dobrze kiełkuje, a prawidłowo rozwijające się rośliny mają mniejszą predyspozycję do porażenia przez sprawców chorób. Odpowiednio nawożąc czy dokarmiając rośliny, wpływa się na ograniczenie występowania chorób. Dawki nawozów, zwłaszcza azotu nie powinny być wyższe niż potrzeby roślin. Nadmiar azotu może powodować szybki rozwój mączniaka prawdziwego i rdzy. Natomiast niskie dawki azotu nie pozwalają roślinom dobrze się rozwijać, są osłabione i łatwiej mogą być porażone przez choroby. Pełna orka daje możliwość przykrycia resztek pożniwnych, grzyby nie stanowią wówczas tak dużego zagrożenia.

Optymalny termin siewu – uzależniony jest od lokalnych czynników, takich jak: uwilgotnienie gleby i temperatura. Wcześnie wysiany jęczmień, przy przeciągających się ciepłych jesiennych dniach, zbyt bujnie się rozwija. Takie warunki pogodowe sprzyjają występowaniu mączniaka prawdziwego, który jeszcze jesienią dość silnie poraża rośliny. Jednakże opóźnienie terminu siewu też nie jest właściwe, ponieważ rośliny wchodzą w zimowanie słabo rozwinięte i łatwo wymarzają. Dlatego więc wysiew jęczmienia w terminie przyjętym jako optymalny w zaleceniach agrotechnicznych dla danego rejonu klimatycznego jest najkorzystniejszy dla rozwoju roślin i wykorzystania ich potencjału konkurencyjnego względem chwastów. Ponadto rośliny terminowo wysiane szybciej rosnąc lepiej radzą sobie z porażeniem przez sprawców chorób. Wysiewając kwalifikowany materiał siewny w zalecanej ilości unikamy nadmiernego zagęszczenia, a także związanego z nim zwiększonego ryzyka występowania chorób.