Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania sprawców chorób w kukurydzy

Na podstawie badań wykonanych w ostatnich latach szacuje się, że choroby kukurydzy co roku są przyczyną strat plonu, sięgających w niektórych latach nawet 30% jak również pogorszenia się jego jakości. Wczesne porażenie roślin przez grzyby i bakterie powoduje zdrobnienie ziarna, a także znaczne pogorszenie wartości pokarmowej oraz jakości paszy uzyskiwanej z kukurydzy.