Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Niechemiczne metody odchwaszczania jęczmienia

Zboża należą do upraw o wąskim rozstawie rzędów. Jęczmień najczęściej jest siany w rozstawie 10-15 cm. Taka technologia praktycznie wyklucza mechaniczne zwalczanie chwastów, zwłaszcza w późniejszych fazach rozwoju.

Najczęściej używanym narzędziem do mechanicznego odchwaszczania jęczmienia jest brona chwastownik. Wg Adamczewskiego i Dobrzańskiego to bardzo stare narzędzie przeżywa obecnie renesans, jest obecnie w dość powszechnym użyciu, szczególnie w produkcji ekologicznej.

Rozpatrując wpływ agrotechniki na zachwaszczenie, należy stwierdzić, że wszystkie formy uprawy uproszczonej wpływają ujemnie na stan zachwaszczenia oraz jakość i wysokość plonu. Potwierdza to wiele badań prowadzonych m.in. na Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym.