Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Fazy rozwojowe kukurydzy

Prawidłowe określenie fazy rozwojowej rośliny, w której należy przeprowadzić zabieg zwalczania agrofaga, decyduje często o skuteczności zabiegu. Od kilku lat w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, do precyzyjnego określenia faz rozwojowych roślin uprawnych stosuje się skalę BBCH (Biologische Bundesantalt, Bundessortenamt and Chemische Industrie).

Skala BBCH jest niezwykle ceniona przede wszystkim ze względu na swoją uniwersalność (taki sam układ skali dla wszystkich roślin uprawnych) oraz wygodę stosowania (zapis cyfrowy zastępuje opis).
Standardowy opis faz rozwojowych według BBCH posiada takie samo oznakowanie, niezależnie od języka i kraju, w którym skala jest stosowana.

Skala BBCH podzielona jest na główne i podrzędne fazy rozwojowe i oparta jest w dużym stopniu na skali Zadoks’a opracowanej dla zbóż. BBCH jest skalą dziesiętną, w której cały rozwój rośliny podzielono na 10 wyraźnie różniących się faz rozwojowych. Główne (podstawowe) fazy wzrostu i rozwoju opisano stosując numerację od 0 do 9. Jednak w celu bardziej dokładnego scharakteryzowania danej fazy rozwojowej konieczne jest dodanie drugiej cyfry. Uzyskany w ten sposób dwucyfrowy kod precyzyjnie określa fazę rozwojową, w której znajduje się roślina.

 

W kukurydzy wyróżnić można 6 głównych faz rozwojowych:

  • kiełkowanie i wschody
  • rozwój liści
  • wydłużanie się łodygi
  • rozwój wiechy
  • kwitnienie
  • rozwój ziarniaków i ich dojrzewanie

 

0: Kiełkowanie

00 Suchy ziarniak
01 Początek pęcznienia ziarniaków
03 Koniec pęcznienia ziarniaków
05 Korzeń zarodkowy wyrasta z ziarniaka
06 Korzeń zarodkowy wydłuża się, widoczne włośniki i korzenie przybyszowe
07 Pochewka liściowa (koleoptyl) wydostaje się z ziarniaka
09 Pochewka liściowa (koleoptyl) przebija się na powierzchnię gleby (pękanie gleby)

1: Rozwój liści

10 Z koleoptyla powstaje pierwszy liść
11 Faza 1 liścia
12 Faza 2 liścia
13 Faza 3 liścia
1. Fazy trwają aż do …
19 Faza 9 lub więcej liści

3: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu)

30 Początek wzrostu źdźbła
31 Faza 1 kolanka
32 Faza 2 kolanka
33 Faza 3 kolanka
3. Fazy trwają do ….
39 Faza 9 lub więcej kolanek

5: Rozwój wiechy, kłoszenie

51 Początek ukazania się wiechy
53 Widoczny wierzchołek wiechy
55 Wiecha wysunięte do połowy, środek wiechy zaczyna się rozdzielać
59 Wiecha całkowicie widoczna i w pełni ukształtowana