Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda agrotechniczna

Zdrowy, kwalifikowany materiał siewny wysiany we właściwym terminie do odpowiednio przygotowanej gleby daje gwarancje, że wschody będą wyrównane a wschodzące rośliny wykształcą silny system korzeniowy i odpowiednią liczbę liści. Ważna jest żyzność gleby, jej struktura i pH. Niewłaściwe pH może sprzyjać występowaniu kiły kapusty. Choroba ta występuje często na plantacjach, gdy gleba ma odczyn kwaśny i utrzymuje wysoką wilgotność. Jednym ze sposobów ograniczania kiły kapusty jest podwyższenie pH gleby i uregulowanie stosunków wodnych. Odczyn gleby wpływa również na możliwość pobierania składników pokarmowych, brak równowagi pokarmowej może zwiększyć podatność roślin na porażenie przez sprawców chorób.
Ważną, często niedocenianą przez rolników sprawą jest zachowanie płodozmianu. Zachowanie kilkuletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku powoduje, że grzyby które mogą przetrwać w glebie na resztkach pożniwnych lub w formie przetrwalników nie rozwijają się a z biegiem lat ich żywotność słabnie. Liczne badania udowodniły, że dzięki zachowaniu przerwy w uprawie można pozbyć się obecności patogenów wywołujących suchą zgniliznę kapustnych oraz zgniliznę twardzikową.
Duże znaczenie ma również zadbanie, by w najbliższym sąsiedztwie nie uprawiać warzyw z rodziny kapustowatych czy gorczycy i rzepaku jarego.

 

TABELA METODY OCHRONY RZEPAKU PRZED SPRAWCAMI CHORÓB

Choroba

Metody ochrony

Cylindrosporioza

profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, optymalna gęstość siewu, głęboka orka

Czerń krzyżowych

profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin, izolacja przestrzenna, optymalne nawożenie, odmiany tolerancyjne

Kiła kapusty

 

profilaktyka agrotechniczna, wapnowanie przed siewem rzepaku, niszczenie żywicieli pośrednich np. chwasty z rodziny kapustowatych, izolacja przestrzenna, płodozmian, uregulowanie stosunków wodnych w glebie

Mączniak prawdziwy

profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, rzadki siew i optymalne nawożenie

Mączniak rzekomy

profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin – może ograniczyć chorobę, rzadki siew

Sucha zgnilizna kapustnych

profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin, odmiany odporne, zwalczanie szkodników, izolacja przestrzenna, rzadki siew, optymalne nawożenie, zwalczanie chwastów z rodziny kapustowatych

Szara pleśń

profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, izolacja przestrzenna, zwalczanie szkodników, unikanie uszkodzeń

Werticilioza

profilaktyka agrotechniczna, płodozmian

Zgnilizna twardzikowa

profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, płodozmian, odmiany tolerancyjne, głęboka orka, rzadki siew, optymalne nawożenie, zwalczanie chwastów

Zgorzel siewek

profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, optymalna obsada roślin, właściwa głębokość siewu, dobra struktura gleby