Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia

W pszenicy podobnie jak w pszenżytach zarówno zbliżone zachwaszczenie jak i jego ograniczanie zbiega się do stosowania tych samych metod. W integrowanym ograniczaniu zachwaszczenia w uprawach rolniczych kładzie się nacisk na stosowanie niechemicznych metod zwalczania chwastów.