Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

Decyzja o wykonaniu zabiegu i wybór optymalnego terminu powinny być podejmowane na podstawie monitoringu konkretnej uprawy i progów ekonomicznej szkodliwości. Monitoring można przeprowadzić np. przy pomocy żółtych naczyń wypełnionych wodą.
Integrowane programy ochrony roślin wymagają od rolnika dużej wiedzy i doświadczenia. Znajomość biologii szkodnika, jego występowania i nasilenia w danym rejonie i latach poprzednich mogą pomóc podjęciu decyzji o zabiegu. Często zabieg chemicznej ochrony roślin może okazać się niepotrzebny, a niesie to korzyści w postaci zaoszczędzonych pieniędzy jak również zdrowszego środowiska.
Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny dla środowiska – zgodnie z etykietą. W ochronie rzepaku do działań takich należy zaliczyć:

  • wybór środków chemicznych działających wybiórczo, zapobiega to niszczeniu populacji owadów pożytecznych
  • ograniczanie powierzchni chronionej, przez stosowanie zabiegów brzegowych (przy zwalczaniu słodyszka rzepakowego, chowacza posobnika i pryszczarka kapustnika)
  • ograniczanie dawki środka poprzez stosowanie adiuwantów
  • wykonywanie zabiegów łączonych
  • stosowanie zapraw nasiennych, które często eliminują konieczność opryskiwania roślin w czasie wegetacji

Wykonując zabiegi chemicznego zwalczania owadów pamiętać należy o stosowaniu przemiennie insektycydów z różnych grup chemicznych, by nie doprowadzić do wykształcenia odporności szkodnika na daną substancję czynną.

 

TABELA PROGI EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI

Szkodnik

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

Chowacz brukwiaczek

początek marca

koniec marca

(BBCH 20-29)

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 2-4 chrząszczy na 25 roślinach

Chowacz czterozębny

przełom marca i kwietnia (BBCH 25-39)

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach

Chowacz galasówek

wrzesień – październik (BBCH 12-19)

2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Chowacz podobnik

przełom kwietnia i maja (BBCH 60-69)

4 chrząszcze na 25 roślinach

Gnatarz rzepakowiec

rzepak jary: czerwiec, lipiec (BBCH 60-69),

rzepak ozimy: wrzesień, październik (BBCH 11-19)

 

 

1 gąsienica na 1 roślinie

Mszyca kapuściana

od początku rozwoju łuszczyn (BBCH 71-79)

2 kolonie na 1m2 na brzegu pola

Pchełka rzepakowa

wrzesień, październik (BBCH 12-19)

3 chrząszcze na 1mb rzędu

Pchełki ziemne

po wschodach

(BBCH 10-15)

1 chrząszcz na 1 mb rzędu

Pryszczarek kapustnik

od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69)

1 owad dorosły na 4 rośliny

Rolnice

wschody roślin

(BBCH 9-16)

6-8 gąsienic na 1m2

Słodyszek rzepakowy

zwarty kwiatostan

(BBCH 50-52)

1 chrząszcz na roślinie

luźny kwiatostan

(BBCH 53-59)

3-5 chrząszczy na roślinie

Ślimaki

bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów

(BBCH 8-11)

2-3 ślimaki średnio na pułapkę, zniszczenie 5% roślin

w fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych (BBCH 11-15)

4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę, zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym

Śmietka kapuściana

wrzesień-listopad

(BBCH 15-19)

1 śmietka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tantniś krzyżowiaczek

wrzesień- październik (BBCH 12-19)

1 gąsienica na 1 roślinie