Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Metoda chemiczna

W integrowanej ochronie jęczmienia zabieg chemicznego zwalczania szkodników zaleca się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Skuteczność działania insektycydu zależy od prawidłowo ustalonego terminu zabiegu i liczebności progowej szkodników na plantacji. Wartość progowa powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji, czy zabieg chemiczny jest konieczny, czy można z niego zrezygnować oraz czy koszt zabiegu jest mniejszy od przewidywanej wartości szkodliwości. Progi szkodliwości są wartościami orientacyjnymi i zależą od warunków klimatycznych, agrotechnicznych, nawożenia, ochrony roślin oraz wielu innych czynników środowiskowych.

Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów jęczmienia.

Szkodnik

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

Termin zwalczania

Drutowce

przed siewem

10-20 larw na 1m2

przed siewem

Łokaś garbatek

jesień – wschody do przerwania wegetacji

1-2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2

po wystąpieniu szkodników

wiosna – początek wegetacji

3-5 larw lub 8-10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

Mszyce zbożowe

kłoszene lub zaraz po wykłoszeniu

5 mszyc na 1 kłosie

od wystąpienia mszyc do początku dojrzałości mlecznej ziarna

Nałanek kłosiec

kwitnienie i formowanie ziarna

3-5 chrząszczy na 1m2 lub 5 pędraków na 1m2

po wykłoszeniu roślin

Nawodnica szarawka

kłoszenie i strzelanie w źdźbło

uszkodzenie 30% powierzchni asymilacyjnej młodych roślin

po wystąpieniu szkodnika

Niezmiarka paskowana

jesienią

1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł

po wystąpieniu szkodnika

Ploniarka zbożówka

wiosenne krzewienie

6 larw na 100 roślinach

jęczmień jary przed kwitnieniem

jęczmień ozimy od kwitnienia do kłoszenia

Paciornica pszeniczanka

kłoszenie

5-10 owadów na 1 kłosie

od wykłoszenia do początku kwitnienia

Pryszczarek pszeniczny

kłoszenie

8 larw na 1 kłosie

od wykłoszenia do początku kwitnienia

Pryszczarek zbożowiec

wyrzucenie liścia flagowego

15 jaj na 1 źdźble

w czasie wylotu muchówki i składania jaj

Rolnica zbożówka

przed siewem

6-8 gąsienic na 1 m2

we wczesnych stadiach rozwoju gąsienic

Skoczek sześciorek

od strzelania w źdźbło

z chwilą pojawienia się szkodnika

Skrzypionki zbożowe

wyrzucanie liścia flagowego

1 larwa na źdźble

od początku wylęgania się larw

Ślimaki

wschody roślin

2 ślimaki w 1 pułapce

po wystąpieniu szkodnika

Śmietka ozimówka

na wiosnę

10 roślin uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1m2

po wystąpieniu szkodnika

Wciornastek pszenicznik

strzelanie w źdźbło

10 larw na źdźbło

po wystąpieniu szkodnika

do pełni kwitnienia

5-10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie

wypełnianie ziarna

40-50 larw na 1 kłosie

Źlebiarz pszeniczny

kłoszenie

4 owady na 1 m2 lub 32 larwy na 1 m2 lub 1 larwa na 12 źdźbeł

po wystąpieniu szkodnika

Żółwinki

wzrost i krzewienie na wiosnę

2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

po wykłoszeniu

formowanie ziarna, dojrzałość mleczna

2 larwy na 1 m2

       Podczas doboru insektycydu należy uwzględnić temperaturę otoczenia, w której działa najskuteczniej, a także karencję i prewencję. Podstawową metodą ochrony upraw jęczmienia przed szkodnikami jest stosowanie selektywnych chemicznych środków ochrony roślin. Prawidłowo dobrana dawka środka ochrony roślin, odpowiednie przygotowanie cieczy użytkowej i właściwie wykonany zabieg opryskiwania roślin mogą decydować o skuteczności zwalczania. Wykonując zabiegi chemicznego zwalczania owadów należy stosować insektycydy z różnych grup chemicznych przemiennie, aby w wyniki stosowania jednego preparatu nie doprowadzić do wykształcenia się odporności szkodnika.