Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Zapobieganie wyleganiu

Ograniczanie wylegania jest możliwe dzięki stosowaniu retardantów. Mechanizm działania tych środków polega na hamowaniu elongacyjnego wzrostu źdźbeł przy jednoczesnym przyroście ścian źdźbeł na grubość.

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na skracanie i usztywnianie źdźbeł ma wysokość dawki i termin stosowania regulatorów wzrostu.
W pszenicy chlorek chloromekwatu jest zalecany od początku strzelania w źdźbło do fazy 1 kolanka. Etefon sam oraz w mieszaninie z CCC zaleca się później, od fazy pierwszego, drugiego kolanka do początku pokazania się liścia flagowego. Najszerszy zakres posiada trineksapak etylu, który jest zalecany od pełni krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego.

Na prawidłowy wpływ skracania ma także wpływ temperatura. Wszystkie środki zawierające CCC należy stosować podczas temperatury nie niższej niż 100C. Taka temperatura po zabiegu powinna się utrzymywać, chociaż przez kilka godzin dziennie na przestrzeni kilku tygodni. Stosowanie retardantów nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie plantacji pszenicy przed wylegnięciem. Powoduje co najmniej częściowe zabezpieczenie przed stratami ilościowymi i wpływa na cechy jakościowe ziarna.

 

retardanty

pszenica (dawki na ha)

uwagi

ozima

jara

Antywylegacz płynny 675 SL

2,0l

1,5l

Stosować w fazie BBCH 30-31.

*Można stosować w dawkach dzielonych: pierwszy termin wg zaleceń od 1/3 do 2/3 dawki. Drugi zabieg 5-8 dni po pierwszym. Tam gdzie podano dwa zakresy dawek niższe należy stosować w odmianach mniej podatnych na wyleganie, wyższe w odmianach skłonnych do wylegania.

Antywylegacz płynny 725 SL

1,7 – 2,3l

1,7-2,3l

Belcocel 720 SL

1,2-1,8; 1,8-2,2l*

0,9-1,2l

CCC 720 SL

1,2-1,8

1,8-2,2l*

0,9-1,2l

CCC Stefes 720 SL

1,2-1,8

1,8-2,2l*

0,9-1,2l

Cycocel 750 SL

1,2-1,7

1,7-2,1l*

Stabilan 750 SL

1,2-1,8

1,8-2,2l*

0,9-1,2l

Adjust SL

1,0-1,8l

Stosować w fazie BBCH 21-27 lub w dawkach dzielonych 1,0+0,8 l/ha (druga dawka 5-8 dni po pierwszej)

Manipulator SL

1,0-1,8l

Regulator 620 SL

1,0-1,8l

Cerone 480 SL

0,75l

0,75l

BBCH 31-37

Retar 480 SL

0,75l

Moddus 250 EC

0,4l

BBCH 26-39

Modena 250 EC

0,4l

Moddus 250 EC

0,3/0,3l

Dawki dzielone BBCH 29-30 i BBCH 37

Modena 250 EC

0,3/0,3l

Cecefon 465 SL

1,5-2,5l

1,0-2,0l*

BBCH 37-49

*BBCH 30-37