Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, wysiew której rozpoczyna się około 15 kwietnia. Zaletą tego terminu siewu jest możliwość przygotowywania pola w momencie znajdowania się na nim większej liczby chwastów niż na stanowiskach pod rośliny siane wcześniej. Niestety szeroka rozstawa rzędów i rzadki siew w przedziale 8-10 roślin na 1 m2, częste opóźnione wschody związane z chłodną wiosną sprzyjają silnemu zachwaszczeniu kukurydzy.

Wieloletnie obserwacje i wyniki badań naukowych wykazały, że aby uzyskać wysoki i jakościowo dobry plon nie trzeba mieć pola całkowicie pozbawionego chwastów. Coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska, spowodowało, że zdecydowanie częściej większy nacisk kładzie się na nie na zupełną eliminację chwastów, ale na regulację zachwaszczenia uwzględniając tzw. progi szkodliwości czyli liczebność chwastów na określonej powierzchni, poniżej której nie ma ekonomicznego uzasadnienia ich zwalczania.